Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2017-08-28 12:45 i Högastensskolan Helsingborg
Terminsplanering i ämnena svenska och svenska som andraspråk.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa och förstå olika texter,
 • att bli bättre på stavning, få ett större ordförråd och även lära dig nya ord och begrepp,
 • att kunna skriva olika sorters texter,
 • att använda din muntliga förmåga,
 • att lära dig att tolka och värdera olika sorters källor.
 • att göra sammanfattningar av olika texters innehåll,
 • att kombinera text och bild för att göra dina texter mer levande,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden (områdesplaneringen kommer att finnas i klassrummet)

 • Myter
 • Sägner
 • Pjäser
 • ordklasser

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • lära oss använda olika lässtrategier
 • träna stavning 
 • träna oss i att hålla muntliga föredrag,
 • använda olika källor och försöka värdera dessa,
 • träna på att få en tydlig struktur på det vi skriver.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • läser och förstår olika sorters texter,
 • skriver olika sorters texter,
 • argumenterar både muntligt och skriftligt,
 • använder olika källor och värderar dessa,
 • använder ämnesspecifika ord och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: