Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyngdkraft och friktion.

Skapad 2017-08-28 13:07 i Skånhällaskolan F-6 Mölndals Stad
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vet du att när du leker på en lekplats, alldeles säkert använder dig både av den tyngdkraft som finns och också de olika friktioner som uppstår. Nu ska du får reda på mer om vad det här betyder...

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla?

 • Få en förståelse av begreppet tyngdkraft.
 • Få en förståelse av begreppet friktion.
 • Din förmåga att på ett enkelt sätt kunna beskriva ovanstående begrepp och dess egenskaper både muntligt och skriftligt.

 Hur ska vi arbeta?

 • Se informationsfilmer om begreppen anpassade för er ålder.
 • Gå till en närliggande lekplats för att använda och förtydliga begreppen i er vardag.
 • Diskussioner i par och helklass. Ni ska ställa hypoteser och arbeta kring dessa.
 • Anteckna och måla för dokumentation.

Bedömning

 • Hur du deltar under lektionerna och hur aktiv du är på vår fältstudie.
 • Hur och att du delar mig dig av dina erfarenheter och tankar kring begreppen.
 • Dina dokumentationer och hur samt att du använder dig av dessa vid olika diskussioner.

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: