Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation Kungsgårdens förskola 2017-2018

Skapad 2017-08-28 13:14 i Kungsgårdens förskola Söderhamn
Normer och värden på förskolan
Förskola
Språk och kommunikation är en viktig del i livet. På förskolan strävar vi efter att alla barn ska utveckla ett användbart språk utifrån sina egna möjligheter.

Innehåll

Varför/Syfte

 • Vi vill att barnen utvecklar ett användbart språk då språk och kommunikation är en viktig del i allt lärande.

 

Vi vill att barnen ska:

 • Kunna göra sig förstådd
 • Kunna kommunicera med sina medmänniskor
 • Uttrycka sina tankar
 • Ställa frågor

Hur/Metod

Vi kommer att arbeta med bl.a. rim och ramsor, tecken som stöd, sagolådor, sång och musik, lekar, böcker och drama . 

Vi kommer att ha ett kapprumsbibliotek där föräldrarna tillsammans med barnen kan låna med sig böcker hem för att läsa tillsammans. 

Dokumentation

Vi använder oss av unikum för dokumentation. 

Vi filmar och fotograferar barngruppen i olika sammanhang och övningar för att kunna se och reflektera över hur barnen använder sitt språk för att kommunicera osv.

Vi för anteckningar med papper och penna.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: