👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - hållbara konstruktioner

Skapad 2017-08-28 13:29 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 5 Teknik
Teknik - hållbara konstruktioner. Uppgift: Bygga en bro.

Innehåll

Pedagogisk planering - Gylle skola

Årskurs: 5 vecka: 35-40

Ämne: Teknik

Tema: Stabila och hållbara konstruktioner

 

Förmågor som vi fokuserar på:

 

– Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

– Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

– Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

– Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö

– Analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen och hur tekniken har förändrats över tid.

 

 

Dessa centrala innehåll ska bearbetas:

 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar?
 •  
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 •  
 • Egna konstruktioner med tillämpning av principer för hållfasta och stabila strukturer.
 •  
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

 

 

Kunskapskrav för aktuell period:

I arbetsområdet bedöms på vilket nivå du:

 • Kan beskriva och ge exempel på/visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 •  
 • Kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings - och konstruktionsarbeten genom att pröva/pröva och ompröva/systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar.
 •  
 • Kan utforma enkla/utvecklade/välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
 •  
 • Under arbetsprocessen bidrar till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt/formulerar och väljer handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt/formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
 •  
 • Gör enkla/utvecklade/välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är till viss del/relativt väl/väl synliggjord.

 

Bedömningen utgår från hur väl du kan:

-          Beskriva hur man bygger en hållbar bro och vilket material man använder

 

-          Bygga en bro och komma med förslag på förbättring

 

-          Medverka till att leda arbetet framåt

 

-          Göra förklarande skisser och texter över ditt arbete

 

Bedömningen kommer att ske under byggnationen av bron genom observationer och diskussioner med läraren.

Den färdiga bron (slutprodukten), hållbarhetstestet av bron, samt de förklarande texter du lämnar in.