Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppfinningsarbete - HT17

Skapad 2017-08-28 13:44 i Duveds skola Åre
Identifiera problem - Hitta på en lösning - Presentera lösningen
Grundskola 7 – 9 Teknik
Teknik handlar om att se lösningar på enkla vardagliga problem. För att utveckla en idé eller uppfinning är ämnet teknik ett självklart redskap. Det gäller också att kunna förklara både muntligt och skriftligt vad man vill så att andra förstår. Använda beskrivningar så att mottagaren kan bilda sig en korrekt uppfattning om vad man vill uppnå. I teknik gäller det att dokumentera hur tankegången varit i form av skisser, ritningar med förklarande ord, begrepp och symboler. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar en konstruktion och ett teknikutvecklingsarbete är också viktiga delar av tekniken.

Innehåll

 

Arbetsbeskrivning

 • Ni ska i grupp lösa ett för er verkligt problem med en tekniskuppfinning.
 • Ni ska beskriva hur ni löst problemet i en presentation.
 • Presentationen ska innehålla:
  • problembeskrivning
  • problemlösning
  • ritning av produkten
  • beskrivning av material och funktion
  • framtidsutsikter för er uppfinning
 • Arbetsprocessen ska under tiden dokumenteras i text. Sedan sammanställas i en kortare rapport med tankar och analyser.

 

 

Redovisning

 • Presentationen av eran uppfinning ska framföras muntligt inför klassen. (Gruppen)
 • Rapporten ska lämnas in skriftligt. (Individuellt)

 

Bedömning

Bedömning av ditt arbete görs genom hur du: 

 • använder dig av teknikens begrepp
 • dokumenterar och medverkar i arbetsprocessen
 • analyserar och diskuterar i rapporten
 • samt vad ni har för redovisningsinnehåll

Bedömningen görs enligt kunskapskraven för teknik åk 7-9.

Uppgifter

 • Skriftlig rapport

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Delar av Kunskapskrav för teknik åk 7-9

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: