👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1 ht-17

Skapad 2017-08-28 13:47 i Resursenhet Pil Uppsala
Pedagogisk planering SO -Samhällsorienterade ämnen
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under höstterminen kommer vi att arbeta med flera olika arbetsområden inom SO.

Innehåll

Årskurs 1 - Höstterminen

Arbetsområden

 • Trafiken - säkerhet och trafikregler
 • Yrken
 • Möten: Att organisera och genomföra - klassråd - elevråd
 • Livsfrågor: Kamratskap - värdegrund - rätt och orätt - normer och regler - mänskliga rättigheter
 • Livet förr i tiden.

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att lyssna till berättelser och se filmer.
 • Vi kommer att läsa och skriva enkla faktatexter.
 • Vi kommer att föra samtal om olika frågor.

 

Bedömning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att...

 • Samtala och lyssna.
 • Vara aktiv vid genomgångar och försöka delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och försöka använda dessa.
 • Ta del av och reflektera över värdegrundsfrågor.
 • Visa dina kunskaper både muntligt, i enkel skrift och genom bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3