Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den osynliga flickan

Skapad 2017-08-28 13:56 i Vaksalaskolan Uppsala
I detta arbetsområde kommer eleverna arbeta med en skönlitterär bok kopplad till det ämnesövergripande temat I värdskrigens skugga. Boken de ska läsa är Den osynliga flickan av Deborah Ellis.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Alla krig drabbar civila och många människor i världen lever sina liv i rädsla för regimen i landet eller för "den andra sidan" i en konflikt. I den här boken kommer du att få följa en flicka vars liv är en ständig kamp. Hon bor i Afghanistan, ett land du kanske hört om på nyheterna...

Innehåll

Förankring i läroplanen

Innehåll och arbetsformer

Vi kommer att läsa boken Den osynliga flickan. På lektionstid kommer vi att läsa gemensamt, men du kommer också att få läsa en del på egen hand. Innehållet i boken kommer ni också att bearbeta och diskutera under SO-lektionerna.

Medan vi läser kommer vi att arbeta med:
- bokens författare och bakgrunden till boken 
- lässtrategier och ordförståelsestrategier
- att formulera egna frågor kring en text
- att besvara frågor kring en text
- reflektion kring bokens innehåll, på egen hand och i grupp
- språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv. 


Bedömning

Genom att delta i läsningen, delta i samtal och diskussioner samt besvara frågor, ställa egna frågor och göra korta skrivuppgifter ska du visa:

- grundläggande läsförståelse (alltså att du förstår bokens handling)
- att du lärt dig något om bokens författare och bakgrund,
- att du kan reflektera kring bokens språk och uppbyggnad,
- att du försöker tillämpa lässtrategier och ordförståelsestrategier.Uppgifter

 • Läsa en roman

 • Slutuppgift för Den osynliga flickan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Skönlitteratur

Läsa och analysera

F
E
C
A
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Skriva

F
E
C
A

Tala och lyssna

F
E
C
A
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
formulera sig och kommunicera i tal och skrift, anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
välja och använda språkliga strategier,
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Jämföra språk

F
E
C
A
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
Eleven har ännu ej uppvisat de förmågor som krävs för E
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: