Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupning i svenska (ht 2017)

Skapad 2017-08-28 14:00 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Grundskola 8 Svenska
Den här uppgiften är en fördjupning i svenska. Den ska göras på TTM-tid under höstterminen. Du ska välja ett yrke och ta reda på så mycket du kan om det genom att t. ex prata med/intervjua någon som arbetar inom yrket. Du kan också söka på nätet och prata med SYV om hur du kan få reda på mer och var du ska söka information.

Innehåll

Bedömning

Uppsatsen bedöms språkligt och innehållsmässigt enligt de för uppgiften aktuella kunskapskraven (se nedan).

Bedömningen görs även utifrån elevens aktiva deltagande i diskussioner, genomgångar och vid den muntliga redovisningen.

Kunskapskrav:

5.   Skriva-textkvalitet (språklig variation m.m)

7.   Hantera information (källkritik m.m)

12. Tala-samtala (diskussionsdeltagande m.m)

 

Syfte

Undervisningen i ämnet ska ur ett skola-omvärldsperspektiv syfta till att eleverna utvecklar kunskaper och insikt om

> hur de ska välja fortsatt utbildning.
> arbetslivet
> hur individen och samhället påverkar varandra.
> betydelsen av jämställdhet
> hur de söker information om vardagsliv och studier

 

Innehåll/instruktioner

Du ska lämna in en text (inte svar på frågorna). Använd gärna rubriker. 

Följ punkterna nedan!

 

Vad du ska ha med i uppsatsen:

1. Bakgrund (Motivera ditt val av yrke. Hur går dina tankar kring detta yrke innan du har tagit reda på mer fakta? Känner du någon med detta yrke?)

2.Utbildning (Vilket program ska man gå på gymnasiet? Behövs eftergymnasial utbildning? Hur lång är den? Vilka ämnen eller vad ska man vara bra på? Är det mycket praktik i utbildningen? Finns utbildningen överallt?)

3. Framtidsutsikter (Hur ser det ut för yrket i framtiden? Hur stora är chanserna att få jobb nu? Måste man flytta för att öka chansen att få jobb? Var i landet finns det brist? Kan man arbeta utomlands? Kommer yrket att behövas i framtiden?)

4. Yrkets för- och nackdelar? (Intervjua gärna en yrkesperson om trivsel, för- och nackdelar i yrket och andra relevanta frågor du vill ha svar på)

5. Löneutveckling och arbetsvillkor (Hur ser löneutvecklingen ut i yrket? Finns det karriärsmöjligheter? Hur lång är arbetstiden? Hur fördelas den? Är det mycket övertidsarbete?)

6. Miljö (Hur är arbetsmiljön i yrket? Ute eller inne? Ljudvolym? Ergonomi? Är det ett tungt fysiskt arbete? Eller finns det psykiska påfrestningar? På vilket sätt?)

7. Köns -och åldersfördelning (Hur ser könsfördelningen ut i yrket? Är det relevant för dig? På vilket sätt i så fall? Hur ser det ut när det gäller ålder? Finns det några för- eller nackdelar med att vara ung i yrket? Vilka eftersöks?)

8. Arbetsuppgifter (Vilka arbetsuppgifter ingår i yrket? Försök att ta reda på samtliga - även de "okända". Är det variation i arbetsuppgifterna? Hur mycket kan du styra själv? Är du beroende av andra på arbetsplatsen för att kunna utföra dina arbetsuppgifter eller inte?

9. Sammanfattning och slutsats (Vad har du lärt dig? Något som förvånar? Har du kommit på andra tankar under arbetets gång? Jämför med vad du skrev i början.)

10. Källförteckning (En lista på var du har hämtat din information - vilka sidor/hemsidor och andra källor har du använt. Källkritiken ska inte vara med här. Den kommer både mellan raderna och direkt på de andra delarna på ett förhoppningsvis naturligt sätt).

 

Prata med mig om det är något som är oklart i instruktionerna.

Lycka till med fördjupningen!

/Atanas

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.
  Gr lgr11
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.
  Gr lgr11
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: