Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The USA

Skapad 2017-08-28 14:06 i Fuxernaskolan Lilla Edet
We look att sustainable development and other cultural areas in the USA.
Grundskola 8 – 9 Engelska
We're going to work with a country where they speak English: the USA.

Innehåll

Why the USA?

In English class you need to be able to reflect on the way of life in areas where English is spoken. The USA is a country that influences and affects many countries in the world. It is a country that has been both praised and criticized in, for example, areas of politics and culture. That makes it a country important to learn more about and discuss. We are going to look at different areas of life, as well as facts, important places and history. We will read, listen, discuss/present and write. We will also work with words and grammar. At the end there will be a writing assignment that you will hand in using Unikum.

 

Facts about the USA

Wings 8 Red

USA - The United States of America, textbook pp. 124-125.

Study words: writing sentensers etc.

!

 

Teenage life in the USA

Wings 8 Red

Karonlina Garcia: Los Angeles, textbook pp. 112-113

Christopher Watson: Boston, textbook pp. 114-115

Study words: web exercises.

 

Learn English Teens

A young blogger's thoughts about American English 

 

Gleerups English 7-9

Are you a normal teenager?

 

Places in the USA

Gleerups English 7-9: New York

Introduction

Let's talk New York + exercises

An Englishman in New York + exercises

A New York School + exercises

The Golden Door of America + exercises

Ground Zero + exercises

New York, New York 

 

GR Utbildning 

Street USA: Los Angeles

Street USA: Houma, Louisiana

Street USA: New York

 

History

Wings 8 Red

The first people, textbook pp. 126-127. Study words: web exercises.

A mix of people, textbook pp. 128-129. Study words: web exercises.

Some dates to remember in American history, textbook pp. 130-131. Study words: web exercises.

 

Grammar

Gleerups English 7-9

Substantiv och artiklar

Substantiv i plural

Substantiv, oregelbunden plural

Substantiv, genitiv

 

Verb, presens

Preteritum av regelbundna verb

Preteritum av oregelbundna verb

Perfekt och pluskvamperfekt

B

 

The Grammar Company

A or an?

Plural s

Do and does

Uppgifter

  • Writing assignment

  • detaljerad planering

Matriser

En
The USA

Listening

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Reading

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Writing

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Speaking

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Ny aspekt
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Reflections

F
E
C
A
Eleven når inte kunskapskraven för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: