Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, åk 1-3

Skapad 2017-08-28 14:15 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk
Att kunna ett språk bra är det bästa redskapet för att kunna lära sig nya saker, uttrycka vad man tänker och känner och visa vem man är. Språket är ett viktigt redskap för att kunna samtala och förstå andra. Vi tar hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för nyanlända i åk 1-3 "Bygga svenska" från 2017 samt bedömningskriterierna för åk 1-3 i Lgr 11.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att vi tillsammans ska hjälpas åt att utveckla ditt språk, skapa förståelse så att du bli säkrare på att tala, läsa och skriva på svenska.

Vad ska vi göra!

LÄSA: Vi tränar på att få upp flytet i läsningen,  träna uttal,  lära oss nya ord och begrepp.

SKRIVA: Vi tränar på att forma korrekta meningar med hjälp av goda exempel.

SPRÅKLÄRA: Vi tränar rättstavning och grammatik.
 
STUDIETEKNIK: Vi lär oss söka och sammanställa fakta och att kritiskt  granska  olika källor. Vi tränar på olika sätt att lära oss fakta och att se sammanhang, likheter och olikheter.

SAMTALA: Du kommer att samtala om bekanta ämnen. Du ställer frågor och framför egna åsikter. Vi kommer också att lyssna på ljudböcker och se inslag från SVT och utifrån dessa diskutera och skriva.

 Hur

Vi kommer att arbeta med mycket diskussion och genomgångar, där vi får chans att öva, bli säkrare och våga tala svenska.

Vi har tydliga genomgångar och för att sedan prova enskilt. Vi kommer också arbeta en del i grupp. 

 Bedömning

Bedömningen kommer att ske löpande i undervisningen men jag fokuserar mycket på att lyssna på när du läser. Då lyssnar jag efter ditt läs flyt, uttal och förståelse. Hur du kan berätta och skriva med tydlig rödtråd. Hur du ställer frågor eller kan svara på frågor kring olika texter, för att se vad du förstår av texten. Hur du skriver. Då tittar jag mycket på stor bokstav, handstil, stavning och meningsbyggnad. Hur du tar plats och vågar prata i de muntliga övningarna.  Bedömningsunderlag för SvA årskurs 1-3.

Årskurs 1

Årskurs 2-3
  Kunskapskrav
Lässtrategier
Läsförståelse
Resonera
 
Skriva texter
Elevnära texter
Berättande texter
Söka information
Ämnesspecifika ord
Kombinera
Ge omdömen
 
Ordförråd
Samtalen
Berätta
Muntliga instruktioner
Språkliga missförstånd
Språkliga strategier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: