Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-08-28 14:27 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde om trafiksäkerhet.
Grundskola 1 Samhällskunskap
Säker skolväg? Vad behöver jag veta för att känna mig trygg i trafiken? Vad behöver jag för att skydda mig i trafiken? Häng med på turen så tar vi reda på svaren!

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Undervisningens innehåll: Vad?

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna kommer att lära sig om trafiksäkerhet genom diskussioner, filmer, eget arbete och grupparbete. Eleverna kommer också att konstruera ett eget litet minisamhälle, där de slutligen kommer att få cykla eller på något annat sätt ta sig igenom för att bli godkända:-) 

Kunskapskrav (för år 3)

Bedömning

Vi arbetar mot ovanstående kunskapskrav under arbetsområdet. Läraren kommer att göra bedömningar under arbetets gång. Dessa bedömningar syftar till att eleven ska utveckla sina kunskaper. I slutet av arbetsområdet gör läraren en slutbedömning (egna samhället).

Du ska:

 • känna till några vanliga trafikmärken.
 • veta hur en cykelhjälm fungerar och fördelarna med att använda en.
 • veta hur en reflex fungerar och fördelarna med att använda en.
 • veta vilken sida av vägen man går eller cyklar på.
 • veta hur man säkert tar sig över ett övergångställe, att man tittar vänster, höger och vänster igen.
 • veta din skolväg och kunna se om det finns några trafikfarliga ställen längs skolvägen.

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  Sh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  Sh   3

Matriser

Sh
Trafik åk 3

Trafik

 • SO  1-3   Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
 • SO   3   Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
Grund
Utmaning
Trafikregler
Jag kan enkelt berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på ett par trafikregler t.ex. cykelns utrustning, övergångsställen.
Jag kan berätta vad trafikregler är och kan ge exempel på flera trafikregler.
Jag kan reflektera över varför det är viktigt med trafikregler och delge någon annan mina tankar. Jag kan förklara vad som skulle hända i samhället om vi inte hade haft trafikregler.
Jag kan reflektera över varför det är viktigt med trafikregler och delge någon annan mina tankar.Jag kan utförligt förklara vad som skulle hända i samhället om vi inte hade haft trafikregler.
Faror i trafiken
Jag kan berätta om ett par ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge ett par exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Jag kan berätta om flera ställen i vår närmiljö/i trafiken som är riskfyllda. Jag kan ge flera exempel på hur jag ska bete mig i trafiken för att undvika faror/olyckor.
Trafikmärken
Jag känner igen några vanliga trafikmärken i vår närmiljö - cykelbana, gångbana,gång/cykelbana, övergångsställe.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: