👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 2

Skapad 2017-08-28 14:35 i Vinbergsskolan Falkenberg
Samhällskunskap: Hur ska alla trivas i skolan? Vad och hur får ni vara med och bestämma? Hur är man när man är en bra kompis? Vad är mobbning? FN Information/reklam Nyheter och nöjen Religion: Kristendom Judendom och Islam likheter och skillnader Gamla testamentet Barn förr och nu
Grundskola 2 SO (år 1-3)

Samhällskunskap: Hur ska alla trivas i skolan? Vad och hur får ni vara med och bestämma? Hur är man när man är en bra kompis? Vad är mobbning? Religion: Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur biblen och deras innebörd, FN, Barn förr och idag.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Utveckla förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grunläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att titta på om du kan:

 • Följa ett demoktratiskt beslut
 • Följa regler och instruktioner
 • Om du kan beskriva hur ett klassråd genomförs
 • Ge exempel på högtider,symboler och berättelser från olika religioner
 • Återge innehållet i berättelser ur Gamla testamentet 

Undervisning och arbetsformer

För att uppnå målen kommer vi att göra följande
Läsa böcker
Film
Skriva
Måla
Diskutera och reflektera

Studiebesök.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3