Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap 7-9

Skapad 2017-08-28 15:18 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 7 – 9 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för oss. Våra vanor i hemmet påverkar såväl oss själva och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger oss viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

 

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att du utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska ge dig möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att du utvecklar din initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska du ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

 

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap årskurs 7-9

Mat, måltider och hälsa

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ej läst ännu
Färdighet 1
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem
och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Färdighet 2
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och
i huvudsak fungerande sätt.
relativt väl fungerande sätt.
väl fungerande sätt.
Färdighet 3
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger
enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Färdighet 4
Eleven kan också ge
enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Färdighet 5
Därutöver kan eleven föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Konsumentekonomi

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ej läst ännu
Färdighet 6
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då
enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Färdighet 7
Eleven kan beskriva och föra
enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.

miljö och livstil

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ej läst ännu
Färdighet 8
Eleven kan föra
enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: