Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2

Skapad 2017-08-28 15:36 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 2 Svenska
"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Lgr11

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Varför just detta?

Hur ska vi lära oss detta?

 

 • Filmer och sånger
 • Guidad läsning - Vi läser "vi läser svenska" 2 - Resan till skatten, och bland annat Ving-böcker i smågrupper för att träna lässtrategier och samtala om vad vi läser.
 • Skriva olika typer av texter - sagor, faktatexter, listor, dikter, rim och ramsor.
 • Läsa olika typer av texter och böcker.
 • Samtala kring bilder i grupper och skriva ner viktiga ord.
 • Lyssna på varandra
 • Olweussamtal, klassråd och andra diskussioner
 • Högläsning i bland annat kapitelbok dagligen
 • Skriva på dator.

Vad kommer att bedömas?

Jag kommer att bedöma din förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva.

Hur kommer bedömningen att ske?

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: