Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No åk2

Skapad 2017-08-28 15:42 i Vinbergsskolan Falkenberg
Planering i NO ht åk 2.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du får lära dig om olika material och dess egenskaper.

Du får lära dig om kroppen och vad du behöver för att må bra.

Du får undersöka tyngdkraft, jämvikt och friktion.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Du ska känna till:

 • att det finns olika material och något om deras egenskaper.
 • vad tyngdkraft, friktion och jämvikt är.
 • människokroppens delar och sinnen.
 • vad som behövs för att du ska må bra.

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att få:

 • använda ett undersökande arbetssätt.
 • titta på film.
 • samtala och diskutera.
 • skriva
 • rita

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: