👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning - Siffror och räkna läsåret 2021-2022

Skapad 2017-08-28 15:51 i Västra Berga grundsärskola Papperskorgen
Detta är en grundmall för att skapa en PP (pedagogisk planering) anpassat till Lgr11. I rutorna nedan finns beskrivning på vad du ska fylla resp. ruta med. TIPS - ta stöd i Skolverkets diskussionsunderlag för resp ämne, där finns exempel på hur en PP i ämnet kan se ut och vad den bör innehålla. Kopiera denna, döp den till lämplig rubrik ovan (arbetsområdets namn), ange ämne/ämnen som har anknytning till arbetsområdet och skolår till höger.
Grundsärskola 6 – 9 Verklighetsuppfattning
Du ska få träna på att känna igen och benämna siffror. Du ska få träna på att använda siffror när du räknar i olika situationer. Använda ordningstal.

Innehåll

Verklighetuppfattning - Siffor och räkna

Vi använder siffror i många olika situationer i skolan. Du ska få träna din förmåga att känna igen och benämna siffror i olika situationer. Du kan även få möjlighet att skriva siffor och räkna och använda siffror i många olika situationer.

 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

 • använda matematiskt tänkande i vardagslivet.
 • sortera föremål utifrån kvantitet.
 • använda räknesätt som addition och subtraktion
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Du möter siffror i din vardag i många olika situationer och nu ska vi träna på din förmåga att räkna föremål i olika situationer och benämna antal med siffror. Att kunna använda din matematiska förmåga i praktiska situation.

 

Undervisningens innehåll

Vad?

 • ramsräkna
 • räkna föremål
 • känna igen och benämna siffror
 • använda ordningstal som tex. när man benämner datum
 • skriva siffror
 • räkna med addition
 • räkna med subtraktion
 • spela spel
 • individuella uppgifter
 • appar i ipad
 • övningar på Smartboarden

 

Hur?

Vi kommer att arbeta i helklass, små grupper eller par och med enskilda uppgifter. Vi kommer även att fokusera på matematik i praktiska situationer som t ex. att duka, handla och matlagning på hemkunskapen.

Vi kommer att använda:

Ipad

Smartbard

Spel

Laborativt material

Enskilda matematikuppgifter

 

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • känna igen siffror
 • benämna siffror med tal och eller tecken
 • ramsräkna
 • använda ordningstal
 • räkna föremål
 • räkna med addition och subtraktion

Inför utvecklingssamtal kommer dina förmågor att bedömas. På vilket sätt du visar dina förmågor och vilket stöd du behöver för att klara uppgifterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  7-9
 • De fyra räknesätten i praktiska situationer.
  VEU  7-9

Matriser

VEU
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

----->
----->
----->
----->
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.