Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion

Skapad 2017-08-28 15:53 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Vad tror du? Trod du på Gud? Hur tror du att jorden skapades? Vad händer efter döden? Likheter och skillnader mellan kristendom, islam och judendom i dessa frågor.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Vad tror du på?

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Vi läser om de tre stora världsreligionerna kristendom, judendom, islam  och lär oss dess symboler. Vi undersöker hur  människor i vår omgivning ser på hur jorden skapades, livet efter döden och om Gud finns. Vi reflekterar, analyserar och diskuterar tillsammans  i dessa stora frågor både utifrån sig själv och andra. Vi gör jämförelser och ser likheter och olikheter mellan kristendom, islam och judendom. 

Vi skaffar oss kännedom om de kristna storhelgerna och får möta berättelser ur Jesu liv.

 

Mål

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Du ska se likheter och olikheter i de olika religionerna.

Lära känna Bibeln och några berättelser ur den.

Känna igen några symboler från världsreligionerna.

Förmågan att reflektera över sin egen och andras tro.

Undervisning och arbetsformer

Vi ställer frågorna: Tror du att det finns en Gud? Hur tror du att jorden skapades? Vad tror du händer efter döden? Först elevens egen syn och sedan ställer vi frågorna till familj och vänner.

Vi ser på filmer om de olika religionerna.

Vi läser berättelser ur  gamla testamentet, diskuterar samt illustrerar dessa.

Vi går på besök i Adolfsbergskyrkan och deltar i deras påskvandring.

Drama

Bedömning

Vad ska bedömas?

Du ska kunna berätta något om de olika religionerna.

Din förmåga att reflektera över dina resultat av intervjuerna.

Du ska kunna berätta någon berättelse ur Bibeln.

Du ska kunna sjunga någon psalm.

Hur ska det bedömas?

Vara aktiv vid diskussioner, genomgångar och bidra med egna åsikter.

Visa att du kan namnet på några världsreligioner och dess symboler på ett enkelt test.

Visa att du kan någon berättelse ur bibeln genom att dramatisera, rita eller berätta muntligt.

Visa att du muntligen kan redogöra för en del fakta och begrepp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: