Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap 6

Skapad 2017-08-28 16:04 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Grundskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hemmet påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Innehåll

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att du utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska ge dig möjlighet att utveckla ett kunnande som rör mat och måltider. Undervisningen ska därigenom bidra till att du utvecklar din initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. Undervisningen ska också bidra till att du utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska du ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att du utvecklar kunskaper om, och ges möjligheter att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. Undervisningen ska även ge dig förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska du sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

Matriser

Hkk
Bedömningsunderlag Hem- och konsumentkunskap 6

Betyg A
Betyg C
Betyg E
Ej ännu nått målen
Du kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden och gör det med...anpassning till aktivitetens krav.
god
relativt god
viss
I arbetet kan du använda metoder, livsmedel och redskap på ett...fungerande och säkert sätt.
väl
relativt väl
i huvudsak
Du kan också ge...omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Därutöver kan du föra...resonemang om varierade och balanserade måltider.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Du kan föra...resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanliga förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Dessutom för du ...resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
välutvecklade
utvecklade
enkla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: