Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: Förklarande text

Skapad 2017-08-28 16:07 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
En planering kring instruerande text som utgår ifrån Zick zack åk 5.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Förklarande texter läser du ofta i skolan på NO- och SO-lektionerna. Syftet med sådana texter är att läsaren ska få kunskap om varför eller hur något sker. I Zick-Zack handlar de förklarande texterna vi undersöker, och så småningom skriver, om olika naturfenomen som jordskalv, vulkanutbrott, glaciärer och gejsrar.

Innehåll

Undervisning:

Du kommer att få utveckla dina kunskaper genom att:

 • läsa, undersöka och analysera flera olika förklarande texter om naturfenomen.
 • träna på sambandsord
 • träna på tidsord
 • träna på att skriva verb i presens
 • träna på att skriva i opersonlig form
 • lära dig vad ämnesspecifika ord är
 • träna på att skriva i logisk ordning
 • träna på att använda rätt struktur (rubrik, inledning med definition, förklaring i tydliga steg, sammanfattande avslutning)
 • träna på att skriva meningar som innehåller både huvudsats och bisats
 • skriva en förklarande i par eller mindre grupp om hur en glaciär bildas.
 • skriva om ett brev till en förklarande text.

Bedömning:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 • skriva en förklarande text om hur en gejser fungerar.
 • bedöma en klasskompis text efter en checklista.
 • bearbeta din text utifrån kompisens respons.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Förklarande text

INNEHÅLL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Jag kan skriva förklarande texter med innehåll som går att förstå.
Jag kan skriva förklarande texter med innehåll som går lätt att förstå.
Jag kan skriva förklarande texter med innehåll som går mycket lätt att förstå.
Resonemang
Jag kan skriva förklarande texter som innehåller enkla resonemang.
Jag kan skriva förklarande texter som innehåller utvecklade resonemang.
Jag kan skriva förklarande texter som innehåller välutvecklade resonemang.
Söka information
Jag kan till viss del söka och välja ut information som jag kan använda i min förklarande text.
Jag kan på ett bra sätt söka och välja ut information som jag kan använda i min förklarande text.
Jag kan på ett mycket bra sätt söka och välja ut information som jag kan använda i min förklarande text.

STRUKTUR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rubrik
Jag kan skriva en rubrik som till viss del passar till en förklarande text.
Jag kan skriva en rubrik som passar bra till en förklarande text.
Jag kan skriva en rubrik som passar mycket bra till en förklarande text.
Inledning
Jag kan skriva en inledning med en enkel definition.
Jag kan skriva en inledning med en tydlig definition.
Jag kan skriva en inledning med en mycket tydlig definition.
Förklaring
Jag kan till viss del förklara saker genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Jag kan förklara saker på ett ganska tydligt sätt och i logiska steg genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Jag kan förklara saker på ett mycket tydligt sätt och i logiska steg genom att använda sambandet mellan orsak och verkan, t.ex.” om….så, därför, eftersom …”
Avslutning
Jag har en avslutning på min förklarande text.
Jag har en tydlig avslutning på min förklarande text.
Jag har en tydlig avslutning på min förklarande text.

SPRÅKLIGA DRAG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Sambandsord
Jag kan använda enkla sambandsord för tid, orsak och verkan.
Jag kan använda flera sambandsord för tid, orsak och verkan.
Jag kan använda flera sambandsord för tid, orsak och verkan och anpassar dem efter innehållet.
Presens
Jag använder presens på några av verben i min förklarande text.
Jag använder presens på de flesta av verben i min förklarande text.
Jag använder presens på alla lämpliga verb i min förklarande text.
Ämnesspecifika ord
Jag använder några ämnesspecifika ord.
Jag använder många ämnesspecifika ord.
Jag använder många ämnesspecifika ord och ger definitioner där det behövs.
Opersonlig form
Jag skriver inga egna åsikter och använder till viss del opersonlig form.
Jag skriver inga egna åsikter och använder oftast opersonlig form.
Jag skriver inga egna åsikter och använder alltid opersonlig form.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: