👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 1-3

Skapad 2017-08-28 16:10 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola 1 Musik

"Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv." Lgr 11

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lyssna, höra, känna, röra dig, sjunga och spela.

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska få ...

- sjunga tillsammans med andra

- spela tillsammans med andra

- göra rörelser till musik

- lyssna på musik

 

Hur?

Undervisningen kommer att bestå av:

- sång i grupp

- kanonsång

- sånger på svenska och andra språk

- vi pratar om sångernas innehåll

- vi övar oss på rytm, takt och tempo genom att spela på rytminstrument, klappa och röra oss

- vi kopplar matematikens talområde 2-10 till taktarter i musiken

- vi lyssnar på olika sorters musik från olika genrer, tidsepoker och olika delar av världen

- vi lyssnar på olika instrument

- sånger till olika teman

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att :

- sjunga tillsammans med andra

- kan prata om musik du lyssnat på

- spelar på rytminstrument tillsammans med andra

- delta aktivt och följa med i undervisningen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3