Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Safiren planering HT´17

Skapad 2017-08-28 16:15 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Gruppen och jag

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vi skola in 8 nya barn, dels innan och dels efter sommaren.

Mål

Trygga barn som känner till våra rutiner och som lär känna varandra 

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

 

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: