👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 6 - Mitt konstverk

Skapad 2017-08-28 16:29 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Bild
Bilder finns runtomkring oss hela tiden. De hjälper oss att tänka, lära, uppleva och känna. Bilderna berättar saker för oss, de kan få oss att bli glada, ledsna, arga mm. Med hjälp av bilder så kan du berätta hur du mår, vad du känner och vad du tycker. Bilden är ett sätt att visa vem man är. Bilden är också ett sätt att förstå andra personer och tider.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Konkretiserade mål

Det innebär att du ska:
 • Skapa ett eget konstverk i valfria material och tekniker.
 • skriva om dina alster och din arbetsprocess i din tankebok både under arbetets gång och när du slutfört uppgiften. 

Arbetssätt

Vi ska...

 • planera, utföra och utvärdera vårt arbete.
 • Du väljer själv teknik och lärare finns som stöd.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor både vid genomgångar och under arbetet i klassrummet. I bedömningen kommer jag att lägga vikt vid de funderingar och reflektioner du visar i din tankebok/loggbok. Jag kommer även bedöma dina arbeten/alster. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6