Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Saltkråkan Teamplan 2017/2018

Skapad 2017-08-28 18:19 i Lexby förskola Partille
Underlag för arbetslaget vid arbete med teamplanen, Utveckling och Lärande.
Förskola
Vi ser förskolan som en mötesplats för gemensamt lärande, kultur och identitetskapande. En demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Förskolan är en plats där varje barn på ett självklart sätt är med och formar sin tid på förskolan till rolig, trygg och lärorik.

Innehåll

Undervisning (Projekt/Rutinsituationer)

Var är vi?

 • Skolinspektionen menar att undervisningen i förskolan behöver klargöras och utvecklas.

Vart ska vi?

 • Stärka lärinnehållet i undervisningen
 • Arbeta enligt undervisningsstilen ”Scaffolding” (Byggnadsställning) 

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Definiera undervisning
 • Få syn på olika undervisningsstilar
 • Lära oss hur vi kan arbeta med projekt

Arbetslagsnivå

 • Börja med att få ihop gruppen och hitta intresseområden.
 • Vi har märkt genom att "observera" barnen och tips från föräldrar vad barnen är intresserade av och kommit fram till att färg skulle vara ett bra gemensamt projekt. Influensen har kommit från babblarna, sortering av våra leksaker (elefanter, kameler, bilar).  
 • Lägga på olika nivåer, där barnens intresse ligger, genom lera, måla, sotering, sagor, musik, expriment.
 • Pedagogerna ska samtala om undervisning och få barnen att samtala med varandra i olika mötesplatser.

Hur blev det?

 

 

Pedagogisk dokumentation

Var är vi?

 • Vi har gjort våra första pedagogiska berättelser
 • Vi reflekterar tillsammans varje vecka

Vart ska vi?

 • Som motor i verksamheten
 • I dialog med hemmet
 • Dokumentera vårt SKA i Unikum

Hur gör vi?

Områdesnivå

 • Pedagogiska berättelser
 • Pedagogisk dokumentation

Arbetslagsnivå

Dokumentera barnens projekt med foto/film, anteckningar samt reflektion av dokumenataionen för att göra det osynliga synligt.

Göra pedagogisk berättelse i ett bildspel och blogga till föräldrar i unikum. Sätta upp bilder på väggen för att synliggöra för barnen i verksamheten.  

 

Hur blev det?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: