Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora tal Matteborgen 5A

Skapad 2017-08-28 18:20 i Västra Berga skola Helsingborg
Matteborgen 5A kap.1.
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet som vi arbetar med handlar om stora tal

Innehåll

Syfte

Med utgångspunkt i LGR 11 vilka mål ska nås enligt kapitel 1 och 2.

Konkretiserade mål

Mål beskrivna utifrån kursplanerna i respektive ämne.

Undervisningen

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner. Vi kommer varva detta med färdighetsuppgifter och problemlösningsuppgifter både gemensamt och individuellt. Vi kommer arbeta med ipads och med hjälp av stenciler och matteboken.

Vi kommer att lära oss:

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000 

* storleksordna tal inom ovanstående talområde

* algoritmräkning med minnessiffra/växling (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera med tal som slutar med nollor

 

Bedömning

Bedömning görs utifrån din förmåga att:

* redogöra för dina tankar muntligt och skriftligt

* se rimligheten i dina svar

* läsa och skriva tal inom talområdet 0-1 000 000

* storleksordna tal

* använda minnessiffra/växling vid algoritmräkning (addition och subtraktion)

* multiplicera och dividera tal med nollor på slutet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: