Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojekt Den magiska dörren

Skapad 2017-08-28 18:33 i Främbyskolan Falun
Skrivprojket den magiska dörren
Grundskola 3 Svenska
För att öka elevernas skrivlust och öva olika moment i svenska använder vi oss av projektet "den magiska dörren", utformat av Josef Sahlin.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

Formulera dig i skrift, följa språkliga strukturer och normer.

 

Konkretisering av mål

Du ska skriva en längre text som är indelad i olika kapitel. Texten ska ha en röd tråd, med tydlig början, handling och slut. Du ska kunna använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Du ska kunna skriva med läslig handstil eller på dator. Du ska kunna ge respons på kamraters texter samt kunna utveckla dina egna texter med hjälp av andra.

Arbetssätt

Vi kommer att utgå ifrån skrivprojektet "Den magiska dörren". Vi inleder varje arbetspass med genomgång av olika skrivmoment, tex inledning av text eller användandet av talstreck. Sedan får eleven skriva en text till kapitlet utifrån givna ramar. Till varje kapitel ska eleven även rita en bild.

Bedömning

Du ska redovisa din förmåga att skriva text genom att skriva 10 kapitel i "Den magiska dörren". Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva en tydlig början, handling och slut. Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva för hand eller på dator. Vi kommer att bedöma din förmåga att använda stor bokstav och punkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3

Matriser

Sv
Skrivprojekt Den magiska dörren

Nivå 1
Du skriver korta texter.
Nivå 2
Du skriver en text som har en början, en handling och ett slut. Det är relativt lätt att följa med i handlingen.
Nivå 3
Du skriver en text som har en början, en välutvecklad handling och ett tydligt slut. Du skriver med många detaljer och med ett varierat språk.
storbokstav och punkt
Du blandar stora och små bokstäver . Ibland kommer du ihåg att sätta ut punkt.
Du kommer oftast ihåg att sätta ut punkt och stor bokstav.
Du kommer alltid ihåg att sätta ut stor bokstav och punkt.
skriva läsligt för hand och på dator
Du skriver med otydlig handstil som kan vara svår att läsa och förstå.
Du skriver läsligt för hand och kan skriva på dator.
Du skriver med lättläst handstil och skriver relativt snabbt på dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: