Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 HT 2017

Skapad 2017-08-28 19:23 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik
Du ska träna dina matematiska förmågor genom att arbeta i boken Prima matematik och laborativt.

Innehåll

Syfte

Syftet med matematikundervisningen är att träna din förmåga att;

 

 • skriva talen 0-10
 • räkna antal 0-10
 • dela upp talen 3-10
 • använda likhetstecknet =
 • räkna med addition inom talorådet 0-10
 • räkna med subtraktion inom talområdet 0-10
 • använda begreppet dubbelt
 • använda tecknen större än > och mindre än <
 • upprepa mönster
 • klockans hela timmar
 • använda begreppen udda och jämna tal
 • jämföra, uppskatta och mäta längd (cm)

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få träna dina förmågor i matematik genom att arbeta i läromedlet Prima, arbeta laborativt samt spela spel. Du kommer även få arbeta i grupp och få ha utematematik. Du kommer också få arbeta med problemlösning, både i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Målmatris i matematik åk 1 läsår 2014/2015

Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Du kan skriva talen 0-10
Du kan räkna antal 0-10
Du kan dela upp talen 3-10
Du kan begreppet dubbelt
Du kan begreppen större än> och mindre än<
Du kan begreppen udda och jämna tal
Du kan beskriva olika mönster
Du kan likhetstecknet betydelse
Du kan räkna med addition (plus) inom talområdet 0-10
Du kan räkna med subtraktion (minus) inom talområdet 0-10
Du kan göra enkla jämförelser av olika längder
Du kan klockans hela timmar
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: