Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Learn English First Book år 1 Läsår 2017/2018

Skapad 2017-08-28 19:29 i Getingeskolan Halmstad
Används till Learn English First Book från Majema
Grundskola 1 Engelska
Man lär av att se, läsa, höra och göra. Innehållet i Learn English är en mix av hör-, tal-, läs- och skrivövningar. Vi kommer sjunga, se små korta filmer och lyssna/läsa enkla engelska böcker.

Innehåll

Materialet är samlat till 6 områden:

1. Colours

2. Numbers

3. Lära känna bokens karaktärer, Fun at the Beach

4. Fruits, Top Dog

5. Pets, The Pet Shop

6. Activities, What Dogs Like

Matriser

En
Learn English First Book

Tema
Ord
Fraser
Grundbok
s. 1-2
Presentation av hunden "Floppy" och "The Family".
Hello! mum, dad, family
-What is your name? -My name is... -Who is this... -It is...
Kapitel 1
Colours
blue, pink, red, brown, black, yellow, green, white
-What colour is this? -It is....
Kapitel 2
Numbers
zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten
-What number is this? - It is ....
Kapitel 3
Bok: Fun at the Beach Lära känna bokens karaktärer.
Kap 4
Bok: Top Dog Fruits
apple, banana, orange, pear, lemon, kiwi, mango, plum
-What do you like? -I like.... -I don´t like....
Kap 5
Bok: The Pet Shop Pets
rabbit, dog, cat, bird, mouse, lizard, snake, goldfish
-What is this? -It is a.....
Kap 6
Bok: What Dogs like Activities
sing, run, jump, play, dance, read, write, draw
-Can you dance? -Yes, I can. -No, I can´t.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: