Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Färg och form

Skapad 2017-08-28 19:46 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Bild
Färg och form hänger ihop med känslor. Dagligen utsätts vi för situationer där t ex producenter och försäljare på ett psykologiskt sätt använder olika färger för att locka till köp. Våra personligheter sägs också kunna färgsättas - genom att göra tester där man t ex tar reda på vilken färg som ör specifikt för en människa, kan man skapa olika slags team beroende på vad man vill få ut av dem. Religion, makt, kunskap osv sägs kunna härledas till olika färger.

Innehåll

Färg och form

I den här uppgiften ska du välja en av färgerna röd, blå, gul, orange, lila eller grön.

 • Du ska skriva en text:

 

Ta reda på fakta om din färg. Exempel på fakta kan vara hur färgen används i musik, inom religion, tro & historia, yrken, byggnader, i naturen, kläder, bilar, design, industri, båtar, politik, eventuell komplementfärg m m.

Ta reda på vilka känslor färgen anses symbolisera och varför samt hur detta syns i reklam och offentliga budskap. Finns det andra saker som den färg du valt anses symbolisera än känslor?

Detta ska du skriva ner i en Power Point (PP).

Skriv bara sådant som du själv förstår – kemiska beteckningar osv ska du undvika.

 • Du ska göra en färgcirkel:

 

Leta reda på saker i din färg; pärlor, stenar, knappar, fjädrar, pennor, papper, färgpaletter, klädesplagg, glitter, skor, keramik, hushållsredskap, band, garn, tyg, kvistar, grenar – Du får använda  allt du kan hitta!

Använd ett A3 papper och gör en färgcirkel med sakerna i din färg. Har du valt blått så ska du gå från den ljusaste blå till den mörkaste blå. Du väljer om du vill arbeta hemma eller om du vill göra detta i skolan.

När du är klar ska du fota av din ”färgcirkel” – bilden ska du lägga in i din PP.

 • Du ska göra ett collage i din färg:

 

Leta i tidningar efter hur din valda färg presenteras. I vilka sammanhang? Hur? Genus? Ålder? Nationalitet? Visa med ditt collage hur vi konsumenter tar del av din färg.

Ta en bild av ditt collage och lägg in bilden i din PP.

 • Skriv en egen reflektion över ditt arbete:

 

Vad Kunde du när du började? Vad har du lärt dig? Vad förvånade dig? Hur har det gått att arbeta så här? Vad var enklast? Vad var svårast? Vad är du mest nöjd med?

Lägg in reflektionen sist i din PP.

 • Förstasida till din PP:

 

Allra sist gör en förstasida i Din färg. Här skriver du in ditt namn och klass.

Du ska lämna in ditt arbete senast fredag 14 oktober via min gafeadress.

Lycka till!!!/Helenè

 

Vi jobbar alltså med:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
  Bl  7-9
 • Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Bildmatris läsåret 2017/18

F
E
C
A
Framställa olika typer av berättande och informativa bilder
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl ge nomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Använda olika tekniker för att skapa uttryck
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presentera bilder med anpassning till syfte och sammanhang
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Formulera och välja handlingsalternativ
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Omdöme om arbetsprocessen
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka bilder och kultur
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder och verk
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: