👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema året

Skapad 2017-08-28 19:47 i Garnvindeskolan Ale
Vi ska lära oss vad månaderna, årstiderna och veckodagarna heter. Vi ska undersöka hur växter och djur påverkas av årstiderna. Vi ska göra väderobservationer.
Grundsärskola 1 – 3 Matematik Samhällsorienterande ämnen Bild Naturorienterande ämnen Verklighetsuppfattning
Du ska få arbeta med året och de fyra årstiderna, månaderna, veckor och dagar. Du ska undersöka hur växter och djur gör för att klara de olika årstiderna. Du ska lära dig vädersymboler. Du ska även lära dig känna igen och kunna namnge några djur, växter, träd och svampar.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer arbeta enskilt och i grupp.

* Vi dokumenterar genom att rita och skriva.

* Vi gör skapande uppgifter.

* Vi tittar på ordningsföljden av årstider, månaderna och  veckodagar.

* Vi tittar på vilken månad vissa högtider är.

* Vi tittar på film.

* Vi gör väderobservationer.

* Vi gör experiment.

* Vi  undersöker naturen runt omkring oss.

Vad som kommer att bedömas

Du ska kunna:

* de fyra olika årstiderna
* veckans dagar
* antalet månader på ett år och deras namn
* ditt födelsedatum

* berätta om någon växt och hur den klarar de olika årstiderna

* berätta om något djur och hur det klarar de olika årstidern

* namnge några träd och svampar

*  göra väderobservationer

* medverka i att  använda olika redskap, material och tekniker.

* deltaga i samtal

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  7-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Några verktyg och tekniker för bildframställning.
  Bl  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av två- och tredimensionella bilder, till exempel papper, lera och naturmaterial.
  Bl  4-6
 • Bildkomposition med hjälp av färg, form och yta.
  Bl  4-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  4-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  4-6
 • Olika vädertyper och väderfenomen. Hur de kan observeras och mätas över tid.
  NO  4-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  4-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  4-6
 • Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.
  NO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  4-6
 • Metoder för att söka information från olika källor såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9

Matriser

NO Ma VEU Bl SO
Året

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstiderna
Du har deltagit och tränat.
Du kan alla årstider.
Du kan alla fyra årstider i rätt ordning.
Veckans dagar
Du har deltagit och tränat.
Du kan veckans dagar.
Du kan veckans dagar i rätt ordning.
Årets månader
Du har deltagit och tränat.
Du kan namnge några månader.
Du kan månaderna i rätt ordning.
Ditt födelsedatum
Du har deltagit och tränat.
Du vet i vilken månad du fyller år.
Du vet vilken dag och månad du fyller år.