👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pop- och rockhistoria

Skapad 2017-08-28 20:24 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 7 Musik
Pop- och rockhistoria handlar om att spela och sjunga i olika genrer. Jag kommer att berätta om vad som hänt historiskt. Vi kommer att diskutera och analysera.

Innehåll

Pedagogisk planering

 

Ämne: Musik

År: 7

Arbetsområde: Pop och rock historia

 

Syfte

· Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.

· Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

· Analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiskasammanhang.

 

Centralt innehåll

– Sång och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska

uttryck.

– Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.

– Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord

som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande

instrumentation.

– Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens

funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på

etnicitet och kön.

– Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en

symfoniorkester eller i ett rockband.

– Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer

samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.

 

Konkretisering av mål

 * Du kan använda och ta del av många uttrycksformer såsom språk och musik samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

* Du kommer att få höra om populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla  låtskrivare och musikaliska verk. Genom att läraren berättar och vi lyssnar på  låtar ifrån olika tidsepoker från slutet av 1800- talet till 2000 -talet.

* Ni kommer också att träna på sång och ackompanjemang i ensembleform efter att läraren berättat om en ny genrer. 

* Du kommer att få ett hemarbete där du skall berätta om en artist och analysera en låt. Där du också skall fundera på instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, t.ex. i ett rockband.

 

Arbetssätt

· Ni får historien berättad för er och lyssna på musik från olika genrer. 

· Ni kommer att spela och sjunga i hel klass uppdelad i 2 spelgrupper.

· Hemarbetet kommer att ske enskilt och delar av den skall redovisas för klassen. Det kommer separat information om den när det är dags.

 

Dokumentation

· Jag bedömer också hur väl ni hänger med på frågorna jag ställer om historien detta kommer att ske som repetition från föregående lektion.

· Jag kommer att bedöma eran utveckling i spel och sång varje lektion.

· Hemarbetet bedöms efter redovisningen. 

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Mu
Musik år 7 Lgr11

Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
SJUNGA
Förmåga att sjunga i olika former och genrer
Du deltar i sång tillsammans med de andra eleverna.
Du sjunger med de andra och kan hålla rytmen och tonhöjden.
Du sjunger och är så säker i rytm och tonhöjd att de andra eleverna gärna följer dig.
SPELA
Förmåga att spela i olika former och genrer
Du spelar enkla melodier på något instrument. Du kan kompa enkelt på bas och trummor. Du kan växla mellan några ackord på gitarr eller piano.
Du spelar melodier och du spelar ackord i både dur och moll och kan hålla en stadig puls även tillsammans med andra. Du kompar på bas och trummor. Du har en känsla för musikens karaktär.
Du spelar melodier, bas- och slagverksstämmor. Du kompar på ett ackordinstrument och byter ackord utan att tappa pulsen. Du spelar med tajming och har känsla för dynamik. Du använder en passande karaktär, ser till helheten och du har ett personligt uttryck.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musik
Du reflekterar över olika framföranden och kan förklara varför du tycker om det eller inte.
Du analyserar både ditt eget och andras musicerande och ger förslag på förbättringar.
Du gör välutvecklade analyser över ditt eget och andras musicerande. Du ger förslag som leder till att det musikaliska arbetet utvecklas.
ANALYSERA OCH SAMTALA
Förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang
Du resonerar över musikens olika funktioner. Du reflekterar över musik från olika tider och genrer. Du känner till några olika instrument.
Du resonerar kring musikens olika funktioner och karaktärsdrag från olika tider och genrer. Du känner till olika instrument och instrumentgrupper.
Du för utvecklade och underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och karaktärsdrag från olika tider och genrer. Du urskiljer olika instrument och instrumentgrupper.