👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Geometri

Skapad 2017-08-28 20:31 i Rabbalshede skola Tanum
Du ska lära dig känna igen och beskriva olika geometriska figurer.
Grundskola 2 – 3 Bild Svenska Matematik
Du känner säkert igen många olika geometriska figurer men nu ska du få träna på att beskriva med ord så att andra förstår vad du menar. Du ska få lära dig olika geometriska begrepp som gör det lättare för dig att beskriva.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • känna igen och namnge olika gemetriska figurer (2D), och geometriska kroppar (3D).
 • använda geometriska begrepp som sida, motstående sidor, sidyta, hörn, räta vinklar osv.
 • identifiera geometriska figurer i vardagen.

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du får visa din kunskap genom att:

 • du känner igen olika geometriska figurer i 2D och 3D kan namnge dem.
 • du beskriver olika geometriska figurer och använder geometriska begrepp.
 • du gör en egen "Geometribok", digitalt eller analogt,  där du beskriver vad som är typiskt för de olika formerna.
 • Arbeta kreativt med akvarellfärger och andra uttrycksformer. 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Du ska få:

 • undervisning om de olika geometriska figurerna, deras namn, vad som är typiskt och vilka begrepp du kan använda när man beskriver den.
 • leta efter olika geometriska figurer i verkligheten
 • dokumentera olika geometriska figurer och använda dem när du skapar din egen "Geometrikbok" på valfritt sätt
 • titta på din och andras böcker på storbild där vi tillsammans diskuterar vad som var svårt eller lätt att beskriva.
 • träna på att rita olika geometriska figurer.
 • Utrycka och dokumentera dinakunskaper på olika sätt genom akvarellmålning och bildcollage.

Arbetsområdet pågår under veckorna 35-38 hösttreminen  2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv Ma Bl
Matris Geometri, klass 2-3 ht 2017

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Former
Känna till egenskaper och namnet på några geometriska föremål.
 • Ma  E 6
Konstruktion
Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått.
 • Ma  E 6
Samtala
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
Ansvar
Ta eget ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11