👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL v35-40

Skapad 2017-08-28 22:16 i Rydsbergsskolan Lerum
Pedagogisk planering i Mattematik för D-laget
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under detta årets matte kommer du att få genomgångar och metodträning på onsdagar som du kan fortsätta jobba med under torsdagens och fredagens A-pass/Lyxmatte. Här kommer vi att jobba med matteboken och/eller häften. På fredagar kommer vi att tillsammans i klasserna jobba med problemlösning både muntligt och skriftligt. Här kommer vi att utgå från boken och plocka in andra böcker, NP, webbsidor mm. All löpande info kommer att finnas tillgänglig i ditt matteklassrum på Classroom. Bedömning kommer att ske med matematikens generella bedömningsmatris med avseende på Problemlösning Begrepp Metod Kommunikation Resonemang

Innehåll

Arbetsgång

Du jobbar i din egen takt utifrån överenskommet med mattelärare, mentor och elev.
Vissa hinner bara grundkurs, andra bara grön kurs.
En del börjar med Diagnosen och går direkt på "Röd kurs" och tar sig ännu längre.
Några behöver mycket färdighetsträning och får extra stenciler att öva extra på.

Det viktiga är att förstå det man gör och försöka vara delaktig i så många moment som möjligt.

Alla börjar i grundkurs, rättar under tiden och frågar så fort man inte förstår och lämnar därefter in Diagnos. Därefter sker olika typer av fördjupning.

Åk7,8,9
- Kap1 formula, diagnos in senast fredag v37 (om du inte hinner, kom och prata med mig)
Därefter räkna gröna eller röda sidor, välj de sidor som känns bra. Om du hinner mer kom till mig och hämta mer material, under hela tiden jobbar du så långt du hinner.
- Skriftligt prov utan miniräknare Fredag v39.
- Provgenomgång Onsdag v40.

Inför avslutande prov bör du ha koll på:

åk7
kunna se mönster i olika figurer och tal
kunna jämföra och storleksordna tal
kunna avrunda 
4 kunna räkna med överslagsräkning
kunna använda olika räknesätt och förstå samband mellan dem
förstå hur vårt talsystem är uppbyggt
7 behärska uppställningsmetoder för de fyra räknesätt.

åk8
räkna med tal i decimalform och i blandade räknesätt
hur vårt talsystem är uppbyggt
3 behärska uppställningsmetoder för de fyra räknesätt
addera och subtrahera med negativa tal
tolka och skriva tal i potensform

åk9
1 veta hur vårt talsystem är uppbyggt
2 kunna göra beräkningar med positiva tal
3 kunna göra beräkningar med negativa tal
4 skriva tal i potensform
5 kunna göra beräkningar i potensform
6 kunna använda samband mellan kvadraten på ett tal och kvadratroten ur ett tal.
7kunna göra beräkningar med kvadrattal och kvadratrötter
kunna använda några prefix för stora och små tal

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9