👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kepsen

Skapad 2017-08-28 22:36 i Rindö skola Vaxholm Stad
Vi kommer tillsammans att läsa boken Den magiska kepsen och arbeta på olika sätt med läsförståelse
Grundskola 6 Svenska
Ett gemensamt läsprojekt kring Den Magiska kepsen.

Innehåll

Det här ska vi lära.

Bli en god läsare.

Detta är ett läsprojekt där du ska få chansen att träna din läsning. För att bli en god läsare räknar man med att man bör läsa i ca 20 minuter varje dag under hela sin uppväxt, helst högt. En god läsare betyder inte bara att man kan läsa högt med gott flyt, det innefattar också god läsförståelse, intonation (inlevelse i läsningen), samt ordförståelse. Läsförståelsen får man genom att prata om det man läst och diskutera olika tolkningar av texten samt att svara på frågor som rör texten tillsammans med andra.

All form av läsning är bra men det bästa är att läsa högt då man tränar läsning.

Så här ska vi jobba:

 • Läsa och lyssna på en boken Den Magiska kepsen
 • Öva på lässtrategier genom att t.ex. förutspå, arbeta med ord och begrepp, ställa frågor och sammanfatta.
 • Diskutera ord och begrepp samt bokens handling
 • Vi kommer att avsluta med en bokrecension då du får visa att du förstått bokens handling och budskap

Tid

Vecka 36-42, måndagar.

Läsupplägg

Till måndag vecka Läs sidorna (till tisdag denna vecka)
37 9-23 (Du har lite färre dagar på dig denna gång)
38 24-41
39 42-61
40 62-78
41 79-96
42 97-120
43 Vi skriver bokrecension i skolan denna vecka

Så här ska du få visa:

Din förmåga att :

 • Läsa olika sorters texter med flyt och förstå vad de handlar om
 • Använda dig av lässtrategier för att få fram budskapet i texten
 • Kunna göra sammanfattningar av texters innehåll i rätt ordningsföljd
 • Kunna kommentera och resonera kring viktiga delar i texten 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Kunskapskrav

E
C
A
Läsa
 • Sv  E 6
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
 • Sv  E 6
Göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Läsa
 • Sv  E 6
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Skriva
Språkriktighet
 • Sv  E 6
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Använder i texter grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.