👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NORDEN

Skapad 2017-08-29 07:49 i Liljansskolan Falun
Ämnesområdet Norden för år 5
Grundskola 4 – 6 Geografi
Hur är det att bo och leva i de olika länderna i Norden. Vilka likheter och skillnader finns för människor, djur och naturresurser i nordens länder. Hur har de nordiska länderna utvecklats.

Innehåll

Syfte- Mål

Du ska:

 • kunna göra enkla jämförelser baserade på statistik,
 • använda viktiga begrepp som t.ex fjord, skärgård, klimat, naturtillgång,
 • reflektera kring var i Norden människorna lever,
 • förstå och resonera kring natur- och kulturlandskap och hur de formas,
 • använda kartor av olika slag och använda en kartbok,
 • känna till vilka naturresurser som finns i Norden och hur de påverkar samhället,
 • känna till delar av Nordens geografi,
 • ha en grundläggande förståelse för Nordens klimat.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

 • Se på filmer om de nordiska länderna

 • Vi ser på Geografens Testamente - Norden 
 • Ha genomgångar, läsa och samtala om Nordens geografi, olika naturtyper och utbredningen av Nordens befolkning.

 • Söka fakta och bearbeta olika texter om länderna.

 • Skriva faktatexter om de nordiska länderna.

 • Göra statistiska jämförelser länderna emellan.

 • Använda kartboken och arbeta med namngeografi i Norden.

 • Slutuppgift: Gör ett nordiskt fantasiland och visa dina geografikunskaper

Bedömning:

 Det är framförallt dessa tre förmågor jag kommer att bedöma:

Din:
- analysförmåga,
- begreppsliga förmåga,
- förmåga att hantera information.