Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2017-08-29 08:18 i Kyrkskolan Flen
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska Bild
Arbetsområdet kommer att handla om olika typer av medier så som tidningar, reklam och nyhetskanaler. Vi ska studera hur olika medier är uppbygga och vi kommer att träna oss i att vara Källkritiska. Vi kommer även att titta på hur man kan påverka och påverkas genom medier och reklam.

Innehåll

Temats innehåll

Vi kommer titta på olika medier för att se hur det är uppbyggda och vi kommer att göra uppgifter från Minibladets reporterskola för att lära oss hur man skapar en artikel. Vi ska titta på vilka olika typer av texter en tidning innehåller och du kommer själv få pröva att skriva en artikel och en insändare. Du kommer även få testa din nyhetsnäsa genom att göra en egen intervju som du sedan omvandlar till ett reportage. Du ska få lära dig hur man kan kolla att information är sann och träna dig att vara källkritiska. Vi ska under arbetet studera reklam och försöka förstå hur det påverkar oss. Vi kommer även titta på hur medier förändrats över tid och hur det fungerar i andra länder. 

 

 Under temat kommer du få lära dig...

att vara källkritisk och vad källkritik är.

hur olika medier är uppbyggda.

skillnaden mellan information och propaganda.

vad yttrandefrihet innebär.

hur en artikel är uppbyggd.

hur reklam används för att påverka oss. 

hur media förändrats över tid. 

 

Begrepp

Information,  kommunikation,  massmedia, marknadsföring, reklam, politisk information,  propaganda, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, sociala medier, källkritik.

 

Material vi kommer använda oss av 

Mediasmart

Puls Samhällskunskap 

Utkik Samhällskunskap 

Studi.se

Är det sant? ur.se

Minibladets reporterskola.

 

Du kommer att bedömas

genom klassrumsdiskussioner.

genom dina skrivna texter.

på frågor om arbetsområdet där du ska kunna använda relevanta begrepp.

genom bildanalys.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: