👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tala som Ted

Skapad 2017-08-29 08:18 i Liljansskolan Falun
Hur ska du göra för att fånga din publiks intresse? Hur ska du tala för att få dem att lyssna? Under kommande veckor kommer du att få förbereda en mini-föreläsning - ett eget Ted-tal.
Grundskola 5 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Hur ska du göra för att fånga din publiks intresse? Hur ska du tala för att få dem att lyssna? Under kommande veckor kommer du att få förbereda en mini-föreläsning - ett eget Ted-tal.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Under kommande veckor kommer du att få förbereda en muntlig presentation á la Ted-talk. Ämnet är valfritt och det är du som bestämmer vad din presentation ska handla om. Ämnet ska ligga dig nära och utgå från en egen känsla, idé, åsikt eller upplevelse. På lektionerna kommer du att få arbeta fram ditt tal steg för steg. 

 1. Välja ämne och göra tankekarta över innehållet i din presentation.
 2. Strukturera upp talet:
 • Inledning
 • Huvuddel
 • Avslutning
 1. Göra en powerpoint.
 2. Öva på framförandet. Få respons av en kompis.
 3. Presentera för mindre grupp. Skriva en utvärdering av egen insats.

Ditt tal ska vara 1,5-3 minuter långt och du kommer att få framföra det i mindre grupp (cirka 5 elever per grupp). Talet kommer att spelas in för att en god bedömning ska kunna göras. Vecka 39 ska du vara förberedd för att kunna framföra ditt tal.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer inledningsvis att inspireras av andras tal och studera hur de gör för att fånga sin publiks intresse. Bland annat besöker vi www.ted.com och www.talasomted.se. Därefter diskuterar vi hur man gör för att skapa en röd tråd talet. Du får välja ett ämne och göra en tankekarta över vad du vill ta upp i ditt tal. Manusskrivandet påbörjas. När talet är färdigskrivet, gör du en powerpoint. Slutligen är det bara att öva, öva och öva. Redovisa gärna för en kompis eller en förälder och låt dem ge dig respons på ditt tal. Efter att du har gjort din presentation för din grupp skriver du en utvärdering av din egen insats.

Här kommer förslag på vad du skulle kunna tala om:

 • Skam för den som ger sig.
 • Fördomar.
 • Jag har ett motto i livet.
 • Ett i-landsproblem.
 • En gång jag gjorde bort mig.
 • Jag har en dröm.
 • Att få något på hjärnan.
 • Ett minne för livet.
 • Något som irriterar mig.
 • Musiken som får mina fingrar att trumma och mitt hjärta att slå volter av lycka.

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

- Genom förberedelser av talet.

- Genom ditt muntliga tal (innehåll, struktur, språk, framförandet och användning av ppt bedöms).

- Genom din utvärdering av egen insats.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

(Obs! Detta är en grovplanering. Datum kan komma att ändras.)

 

 • Få inspiration av andra Ted-talks och andra tal.
 • Uppgiften presenteras.
 • Inledningar. Parövning - presentera ett ämne.

Vecka 35

 • Titta på exempel av andra elever.
 • Välja ämne; göra tankekarta. Tankekartan ska vara färdig denna vecka.
 • Hur ska talet struktureras? Talets olika delar; inledning, huvuddel och avslutning.

Vecka 36

 • Strukturera tal
 • Powerpoint.

Vecka 37

 • Göra klart powerpoint.
 • Öva på framförandet. Få respons av en kompis.

Vecka 38

 • Presentera för mindre grupp.
 • Skriva en utvärdering av egen insats.

Vecka 39

 

Med inspiration från Martin Breakken Fernström och Lotta Bohlin på Årstaskolan (#Tala som Ted, 2013) har detta arbetsområde arbetats fram.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
  Sv  C 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Matris "Tala som Ted"

E
C
A
Innehåll
Du redogör med i huvudsak fungerande innehåll.
Du redogör med relativt väl fungerande innehåll.
Du redogör med väl fungerande innehåll.
Struktur
Du redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/avslutning.
Du redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Du redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning.
Språk
Du använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.
Du använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.
Kommunikation
Du klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Du klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Kombinera text & annan estetik (powerpoint)
Du visar att du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Du visar att du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.