👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No i No år 1 2017 -2018

Skapad 2017-08-29 08:20 i Kvibilleskolan Halmstad
Grundskola 1 – 0 NO (år 1-3)
Syfte Att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Innehåll

Pedagogisk planering i No 2017 - 2018, årsk. 1

 

Förmågor

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

genomföra undersökningar i biologiska samband i naturen

Centralt innehåll

* Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. * Djurs och växters livscyklar och anpassning till olika årstider. * Namnet på några vanliga djur och växter i närmiljön; småkryp och lövträd samt några djur som sover under vintern. * Enkla fältstudier och observationer i närmiljön. Dokumentation av undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Aktiviteter

* Utflykter i närmiljön; fältstudier och observationer. * Efterarbete i klassrummet med diskussion och dokumentation.

Bedömning

Vi tittar på elevens förmåga

* att delta i aktiviteten * att kunna beskriva och ge exempel på några vanligt förekommande djur och träd i närmiljön samt några djur som sover under vintern