Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är religion?

Skapad 2017-08-29 08:34 i Sinntorpsskolan 4-9 Mölndals Stad
Vad menas med religion? Huvuddragen i tre av de stora världsreligionerna.
Grundskola 5 Religionskunskap
Varför tror vi?

När tror vi?

Vad ska man tro på?

Vad är rätt?

Vad är fel?

Varför finns religion?

Hur märks religionen i samhället?

Hur påverkar religionen samhället?

Innehåll

Syfte

3.15 Religionskunskap

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen.
I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Centralt innehåll

Vi ska arbeta med de olika världsreligionerna och du ska utveckla dina kunskaper om olika religioner i det egna samhället och på andra ställen i världen. Du ska kunna se likheter och skillnader mellan de olika världsreligionerna och kunna göra jämförelser mellan dem.

Genomförande

Vi läser och skriver i arbetshäftet "Vad är religion"? 

Vi ser filmer från SLI om Introduktion till religion, Vad ska man tro, Judendomen, Islam och avslutar med filmen I am eleven.

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5114

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=U51411-01

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5336 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5142 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V3865

Vi fyller gemensamt i ett papper om Kristendomen, Judendomen och Islams

 • Namn på de troende
 • Helig bok
 • Helig dag
 • Symbol
 • Byggnad
 • Högtider

 

Vi diskuterar:

Varför tror vi?
När tror vi?
Vad ska man tro på?
Vad är rätt?
Vad är fel?
Varför finns religion?
Hur märks religionen i samhället?
Hur påverkar religionen samhället?

 

Du ska kunna:

 • Religionens namn
 • Vad anhängarna kallas (de troendes namn)
 • Lite om religionens historia, när den uppkom och var
 • Hur ska man leva och vilka regler ska man följa t ex.
 • Viktiga personer inom religionen
 • Heliga skrifter
 • Heliga platser och byggnader
 • Några av religionens högtidsdagar, att kunna beskriva en av de viktigaste utförligt.
 • känna till speciella symboler, bilder, kläder
 • viktiga ord och begrepp, t ex: monoteism, polyteism, ateism, myt, rit, ceremoni, tradition.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • hitta skillnader och likheter mellan världsreligionerna
 • redogöra för högtider, traditioner, heliga platser, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna,
 • föra resonemang kring hur livsfrågor skildras inom religionerna

Skriftliga prov. Jag bedömer även elevernas förmågor i de muntliga diskussioner vi har på lektion.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: