Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag i samhället: Individ, familj och identitet.

Skapad 2017-08-29 08:41 i Stordammens skola Uppsala
Samhällskunskap handlar om hur vi lever tillsammans - i vår familj, i skolan m.m. Vi hör alla ihop med varandra och det är viktigt att lära oss om våra likheter och olikheter och respektera dem.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Har du koll på hur familjerna såg ut för 100 år sedan i Sverige?  Vad har grupper för inverkan på oss människor och varför sker mobbning?

 

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Samhället har förändrats en hel del om vi går tillbaka ca 100 år. Vi ska prata om hur familjerna har förändrats genom tiden och hur det har påverkat samhället.

Vi ska titta på filmer och läsa om hur vi skapar vår egen identitet och hur grupptillhörigheten är kan påverka oss både på ett bra och dåligt sätt.

Vi kommer att läsa och diskutera om mobbning och arbeta kring analysmodellen: orsak, händelse och konsekvenser. Hur löser vi det?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi kommer att läsa, se filmer och diskutera.  Träna samtal och argumentation.

 

Vad ska du kunna?:

Uttrycka ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument

Undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriva samband med underbyggda resonemang

Förstå alla människors lika värde, dina rättigheter och skyldigheter

Redogöra för olika grupperingar och dess påverkan på dig som individ och samhället

 

Hur du får visa vad du kan:

Delta i diskussioner i klassrummet, ställa frågor och träna argumentation. Skriftlig dokumentation.

I slutet av arbetsområdet kommer du utifrån vissa frågeställningar eller givet exempel skriftligt föra resonemang och använda begrepp passande för ämnet på ett fungerande sätt.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  Sh  1-3
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: