Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text Åk 6

Skapad 2017-08-29 09:12 i Västerbergsskolan Mölndals Stad
Att förstå vilka texttyper som återberättar något, hur man lägger upp strukturen i en återberättande text, att prata om återberättande texter och skriva några återberättande texter.
Grundskola 5 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Återberättande texter möter du varje dag i skolan, men också i andra sammanhang. Det är texter som på något sätt återberättar en händelse, eller något som någon har upplevt eller läst. Många av de texter du själv skriver i skolan är också återberättande texter. Du berättar om vad vi gjorde på utflykten. Du skriver ett brev, återberättar en nyhet eller skriver en rapport.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att:

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  • läsa och analysera texter
  • urskilja språkliga strukturer

 

Det här ska du som elev lära dig

Du ska lära dig:

- skriva olika typer av återberättande texter med fungerande struktur

- kunna ge exempel på olika typer av återberättande texter

- läsa förstå och känna igen olika typer av återberättande texter

-  att variera ditt sätt att skriva beroende på vem du skriver till.

- att använda olika sambandsord och använda tempus på rätt sätt

- språkliga knep vid återberättande text

 

 

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

ha gemensamma genomgångar där vi diskuterar  och går igenom 
- hur en återberättande text kan se ut och varför den ser ut som den gör
- vilket syfte texten  har (vad vill texten)
- uppbyggnad inledning, kronologisk ordning, sammanfattning/avslut
- miljö och personbeskrivning


Du kommer att arbeta enskilt och i grupp  med att:
- skriva egna återberättande texter 
- arbeta  i Zick Zack

- läsförståelse och diskussion om text
 

 

 

 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att;

* skriva olika typer av återberättande texter
* skriva så att innehållet blir begripligt och  med språklig variation 
* använda språkliga strukturer

* variera ditt språk

* samtala och diskutera
* ge omdömen om texter
* bearbeta egna texter utifrån given respons.

* att förstå och kunna beskriva olika texters innehåll (läsförståelse)

Matriser

Sv SvA
Svenska olika texter/genrer

lägre
>
>
högre
Skriva texter
Du har inte visat dina förmågor inom detta område.
Du kan skriva olika slags återberättande texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags återberättande texter texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation..
Du kan skriva olika slags återberättande texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Respons och omdömen
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
DU kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Du kan ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad
Bearbeta texter
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet på ett väl fungerande sätt.
tolka och förstå
Du har inte visat dina förmågor inom detta område
Du kan tolka och föra enkla resonemang om budskapet i olika texter och på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Du kan tolka och föra utvecklade resonemang om budskapet i olika texter och på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Du kan tolka och föra välutvecklade resonemang om budskapet i olika texter och på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: