Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt samhälle

Skapad 2017-08-29 09:35 i Hälsingbergsskolan Falun
Grundskola 4 Samhällskunskap Geografi

" Det är samhällets fel att jag är arbetslös!" " När vi kommer till nästa samhälle måste vi tanka bilen" Det pratas och skrivs en hel del om samhället, men vad är ett samhälle egentligen? Varför uppstår samhällen? Hur ser samhällen ut och hur är de uppbyggda? Hur skulle du vilja att samhället såg ut?

Innehåll

 

 

 Stora frågor att kunna besvara vid arbetsområdets slut:

 

 • Vad är ett samhälle?Varför uppstår samhällen? Var uppstår samhällen?

 • Vad finns det för skillnader mellan samhällen förr och nu? 

 • Vilka funktioner finns i ett samhälle? Vilka yrken? Varför? Var finns de olika funktionerna? 

 • Vem bestämmer i ett samhälle? Hur kan man påverka?

 • Vad är den offentliga sektorn och det privata näringslivet? Vilken del i den offentliga sektorn har hand om vad? (stat, kommun, region)

 • Varför finns pengar? Vad är det ekonomiska kretsloppet?

 • Hur kan en familj se ut? 

 • Varför har vi alla olika förutsättningar trots att vi bor i samma samhälle? 

 • Vad har barnen för rättigheter och vilka skyddsnät finns för barn i samhället?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6

Matriser

Sh Ge
Vårt samhälle

Rubrik 1

Vårt samhälle
uppnår ej målen
når målen
når målen med marginal
Varför bildas samhällen?
Vilka funktioner och verksamheter finns i ett samhälle? Var?
Varför är pengar så viktiga? Pengarnas kretslopp.
Varför har vi olika förutsättningar i samma samhälle?
Begrepp

Sh Ge
Samhällskunskap 4-6

Samhällskunskap 4-6

Ännu ej påbörjat område
På väg
Har grundläggande förmågor
Har goda förmågor
Har mycket goda förmågor
Samhällsstrukturer
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar.
Begreppsförmåga
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar.
Inflytande
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka.
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar enkla samband på ett ganska bra sätt
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar flera samband på ett bra sätt.
Du kan undersöka frågor som berör dig i samhället. Du diskuterar komplexa samband på ett välutvecklat sätt.
Du kan diskutera och värdera på ett enkelt sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett utvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Du kan diskutera och värdera på ett välutvecklat sätt vad olika människor tycker om frågor som berör dig i samhället.
Mänskliga rättigheter
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Du kan beskriva de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter. Du ger exempel på vad det kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med beslut som fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med beslut som fattas i din vardag.
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med beslut som fattas i din vardag.
Informationssökning
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: