Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Befolkning ht17

Skapad 2017-08-29 09:52 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Demografi
Grundskola 7 – 9 Geografi
Hur är jordens befolkning fördelad? Var sker de största befolkningsökningarna? Varför har jordens befolkning mer än fördubblats de senaste 50 åren? Detta är frågor i ska söka svar på i detta arbetsområde som handlar om befolkningslära/demografi.

Innehåll

Konkretiserade mål

I arbetsområdet ska du träna förmågan att:

 • föra resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning och migrationsmönster.
 • använda geografiska begrepp i resonemang. T.ex. nativitet, mortalitet, demografi. 
 • förmåga att använda geografiska modeller, teorier, kartor och diagram
 • resonera kring hållbarhetsfrågor och ge förslag på lösningar

Undervisningen

Arbetsområdet kommer att utgå ifrån givna frågeställningar/uppdrag om befolkningsutvecklingen i världen. 

Arbetet kommer att ske enskilt men varvat med genomgångar och diskussioner kring befolkningsfrågor och olika geografiska modeller. Arbetsområdet bedöms utifrån era insatser på lektionstid, samt en avslutningsuppgift. 

Bedömning

När jag bedömer kommer jag att titta på elevens:

Resonemang om orsaker och konsekvenser av befolkningsfördelning och migrationsmönster. Jag tittar på innehållets bredd (att eleven kan få med olika orsaker), och innehållets djup (att eleven kan förklara och ge exempel)

Begrepp: I vilken omfattning du använder relevanta geografiska begrepp. Jag tittar även om de används på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang. 

Elevens förmåga att använda geografiska modeller och teorier. Om eleven kan dra slutsatser och lösa uppgifter med hjälp av diagram, modeller etc. 

Resonera i hållbarhetsfrågor och ge förslag på lösningar, här är det viktigt att förklara, ge exempel och koppla sina resonemang till geografiska fakta, teorier och modeller. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9

Matriser

Ge
SO

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration.
Begrepp
Du använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Du använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda kartor, diagram och teorier
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder kartor och andra geografiska källor, teorier och metoder på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar
Du redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du redogör för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Du redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: