Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slagbollspel

Skapad 2017-08-29 10:03 i Kristinedalskolan Stenungsund
LGR 2011 olika slagbollspel
Grundskola 4 – 9 Idrott och hälsa
Under början av uteperioden kommer du att få lära dig att fånga, kasta och slå bollen genom att prova på olika sorters slagbollspel, som t.e.x brännboll och softboll. Reglerna i de olika bollspelen kommer du också att få lära dig.

Innehåll

Målet med undervisningen (syfte)

Vi skall i undervisningen lära oss sammansatta  och komplexa rörelser med redskap i lekar och spel både inomhus och utomhus.

Undervisningens innehåll (centrala innehållet)

Ni kommer att i smågrupper samt två och två få träna på att slå bollen, kasta till varandra och fånga med handske. Träna på att kasta bollen till slagmannen. Reglerna och taktiken i de olika spelen kommer vi att gå igenom och öka svårighetsgraden efter hand. Därefter kommer vi att spela enligt regler.

Bedömning.

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

delta aktivt i spelet

hur du använder dig av de motoriska grundformerna, springa, kasta, fånga

hur du förhåller dig till spelets regler.

Kunskapskrav

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Slagbollspel

F
E
C
A
Slagbollspel
Har ej deltagit i spelet
Eleven deltar i spelet som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
Eleven deltar i spelet som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
Eleven deltar i spelet som innefattar sammansatta motoriska grundformer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: