👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Människan

Skapad 2017-08-29 10:08 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi Biologi
Vår kropp är fantastisk! Är man hungrig kurrar magen och när man är trött så gäspar man. Om man har sprungit så svettas man och blir man rädd så slår hjärtat snabbare. Kroppen visar på olika sätt hur vi mår och vad vi behöver. När kroppen behöver något försöker den tala om det. Under några månader framåt kommer NO-lektionerna fokusera på människokroppen.

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Vi kommer att arbeta med kropp och hälsa.

Hur hälsan påverkas av mat, sömn, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel.

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering funktion och samverkan.

Några vanliga sjukdomar, hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans pubertet och sexualitet .Kärlek, ansvar, jämställdhet och hur ett barn blir till.

Hur ska eleven lära?

Vi kommer att använda boken, Upptäck Människan + arbetsboken

Genom gemensamma genomgångar.

Digitala läromedel

Film

Arbeta gemensamt med faktatexter (läsa, lyssna och skriva)

Diskutera och samtala om vår kropp och hälsa

Genomföra olika undersökningar och dokumentera dessa

Bedömning; Vad ska bedömas?

Hur väl du når målen för arbetsområdet.

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • Ha kunskap om organens namn, placering i kroppen, funktion och hur de samverkar

 • Kunna beskriva hur ögat och örat fungerar (ljus och ljud)

 • Ha kunskap om energi och hur vi använder den i kroppen

 • Veta något om goda hälsovanor

 • Kunna ge exempel på vad som händer i kroppen under puberteten och när du blir gammal

 • Kunna beskriva och redogöra för viktiga begrepp inom arbetsområdet

 • kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör din kropp och din hälsa

 •  kunna genomföra och dokumentera enkla undersökningar enskilt och i grupp

Hur ska det bedömas?

Genom kontinuerlig bedömning via dialoger och diskussioner i undervisningen samt i utförande av olika arbetsmoment. 

När ska det bedömas?

Under HT-2017

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6