Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ped plan Matematik

Skapad 2017-08-29 10:15 i Båtsmansskolan Härryda
Grundskola F
Planering

Innehåll

Pedagogisk planering åk 8 Matematik

1. Tal

Syfte
Du ska utveckla din förmåga att
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (PROBLEM)
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (BEGREPP)
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (METOD)
föra och följa matematiska resonemang, (RESONEMANG)
använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar,
beräkningar och slutsatser. (KOMMUNIKATION)

Centralt innehåll
Reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer,
Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.
Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform vid överslagsberäkning, huvudräkning samt vid beräkningar med digital teknik.
Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.


Begrepp:
• negativa tal • irrationella tal • tiopotens
• positiva tal • reella tal • grundpotens
• motsatta tal • potens • prefix
• naturliga tal • bas • närmevärde
• hela tal • exponent • gällande siffror
• rationella tal • kvadratrot

 

Vecka

Moment

Sidor

Uppgifter att räkna

Räkna minst en nivå.

Börja på nivå 2

Läxa

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

35

    1. Negativa tal

1.2 Addition och subtraktion med negativa tal

8-10

11-14

9-10

12-13

10

13-14

10

14

 

36

1.3 Multiplikation och division med negativa tal

1.4 Potenser

15-18

20-22

16-17

21

17-18

22

18

22

 

36

1.5 Multiplikation och division med potenser

1.6 Kvadratrötter

23-25

26-27

24-25

27

25

27

25

27

 

37

1.7 Stora och små tal med tiopotenser

1.8 Prefix och gällande siffror

28-31

32-35

30

34

30-31

34-35

31

35

 

38

Värdera lösningar.

Begreppstest.

36

38

 

 

38

Kapiteltest

Bedömningsuppgift

39

37

 

 

39

Basläger/Hög höjd

40-43

 

Läs på inför prov

40

Basläger/Hög höjd

Prov

40-43

 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: