Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 9 Gracias kap 1-3

Skapad 2017-08-29 10:23 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 9 Moderna språk - språkval

Vi arbetar med kap 1-3 i Gracias 9. Dessa kapitel är till stor del en repetition av olika saker vi lärt oss i år 8. 

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Centralt innehåll

Arbetssätt och undervisning

Vi arbetar i läseboken och övningsboken, läser och lyssnar på texter, arbetar med arbetsuppgifter och gör hörövningar.

I kapitel 1 arbetar vi med att kunna berätta om vad du har gjort (verb i perfekt). Lite realia om Galicien.

I kapitel 2 arbetar vi med att kunna återberätta en historia. Diftongerande verb.

I kapitel 3 arbetar vi med att kunna jämföra personer och saker (adjektivets komparation), räkneord 1-10000. Fakta om den spansktalande världen. 

Visa vad du lärt dig

Mot slutet av arbetsområdet får du göra olika uppgifter som visar vad du lärt dig. Det blir både läsförståelsetest, hörförståelsetest och en muntlig presentation.

Tidsram

Fram till vecka 42.

Bedömning

- Förstå tal

- Förstå text

- Formulera sig muntligt

se kunskapskraven, samma kunskapskrav kommer att bedömas flera gånger denna termin.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: