Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Decimaltal, bråk och procent åk 5

Skapad 2017-08-29 10:34 i Åledsskolan Halmstad
En grundmall att använda när vi skapar planeringar. Genom att använda samma grundmall får vi en gemensam struktur som alla känner sig bekant med. På så sätt blir det också enklare och mera naturligt att använda varandras planeringar. De rubriker som finns är där för att man ska ha dem i åtanke vid planeringe men kan självklart plockas bort om de inte är aktuella i aktuell planering.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du möter ständigt olika sätt att beskriva och dela upp tal i vardagen. Kanske handlar du och märker att det inte blir hela kronor? Eller kanske tränar du friidrott och mäter hur långt du stöter kula, hur snabbt du springer eller hur högt du hoppar i höjdhopp? Ibland är ni ute och handlar och märker att ni kan få en vara billigare tack vare att det är erbjudanden och rabatter! För att kunna förstå och jämföra ska vi nu fördjupa oss i det här området - hur man delar heltal i mindre delar.

Innehåll

Syfte

Den här perioden ska du få möjlighet att utveckla förmågan att förstå och hantera tal som är delade i mindre delar än heltal, s.k. deltal. Du ska få utveckla en förståelse för de olika typerna av tal men också förstå och kunna variera mellan de olika sätten att skriva delar av heltal. När vi avslutar arbetsområdet kan du räkna med och jämföra olika typer av deltal (decimaltal, bråk och procent).

Centralt innehåll

- Positionssystemet för tal i decimalform.

- Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

- Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

- Centrala metoder för beräkningar med tal i decimalform, bråk- och procentform.

Mål utifrån kunskapkraven

Du förstår hur man kan dela upp tal i bråk-, procent- och decimalform.

Du kan jämföra tal i de olika formerna.

Du kan använda kunskaperna för att lösa problem.

Du väljer fungerande strategier och metoder när du löser olika problem och kan beskriva hur du tänker och varför.

Du kan delta i diskussioner och samtal inom området.

Du kan använda matematiska begrepp när du förklarar hur de olika formerna relaterar till varandra.

Bedömning

När och på vilket sätt kommer bedömningen att ske?

Vid i förväg bestämda tillfällen under perioden sker gruppbedömning.

I slutet av perioden i form av ett skriftligt prov.

Undervisning/arbetsformer

Gemensamma genomgångar, praktiska och laborativa moment, gemensamt och enskilt arbete.

Begrepp

Viktiga ord och begrepp som du behöver lära dig att förstå och använda:

positionssystemet

decimaltecken

tals värde

decimaltal/decimalform

bråk/bråkform/blandad form

procent/procentforma

andel

antal

heltal

deltal

tiondel

hundradel

Uppgifter

  • Film om decimaltal och bråk

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: