Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande åk 9

Skapad 2017-08-29 10:41 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9 Musik
Du ska använda samt utveckla dina kunskaper i musik, utgå från en idé, pröva och ompröva för att komma fram till en egen komposition.

Innehåll

Syfte

Avsikten med den här uppgiften är att du ska skapa en helt egen låt. Sedan är tanken att du ska redovisa den tillsammans med 2-3 klasskamrater. Se mer information om skapandet och redovisningen nedan.

 

Att skapa en låt/musikkomposition:

Att skapa en låt är mycket personligt. Du ska tänka att din uppgift är att förmedla en känsla. Det kan handla om

- kärlek

- omtanke

- protest

- missnöje

- lycka

- tacksamhet

Vill du, kan du även kombinera flera olika känslor eller andra än de ovan förslagna. Du kan rikta din låt till någon/något eller skriva den om någon/något. Den/det eller de som du skriver till/om kan variera inom en låt även om det kanske är enklast att hålla sig till en person eller sak. Men, ofta kan det bli att man börjar att tänka på en sak eller person och sedan "skenar iväg" i tankarna och hamnar med ett nytt fokus. Ingenting är rätt eller fel i detta, så länge du "håller ihop" låten och att du själv blir nöjd.

 

Låtuppbyggnad - låtens byggstenar

Det finns en rad byggstenar i en låt. Du ska ha med minst tre. Jag rekommenderar förspel (fsp), vers och refräng (refr). Men, detta beror också på vilken slags genre du skriver din låt i. Andra delar som kan förekomma i en låt är mellanspel (msp), drop, brygga, stick och efterspel (esp).

Några exempel på låtuppbyggnad är:

- fsp - vers - refr - msp - vers - refr - esp

- refr - vers - refr - vers - refr - stick refr - refr

- vers - refr - vers - refr - msp - brygga - stick - refr - esp

Hur du vill ha din låt bestämmer du helt själv. Det som är viktigt att tänka på är att en vers ska föra handlingen framåt, berätta ngt och en refräng ska förstärka det som berättats i verserna. Refrängen ska gärna bestå av få ord som upprepas och är lätt att fastna i huvudet; både textmässigt och melodimässigt. Ditt mellanspel kan bestå av ett 'drop', en brygga/övergång eller ett stick/annan karaktär på musiken.

 

Att välja tonart

Man ska välja en tonart som känns bra att sjunga i. Är du osäker på vilken tonart du ska välja rekommenderas D-dur. Den är vanlig och ofta enkel att sjunga i. Vill du ha den enklaste "pianokomp-tonarten" ska du välja C-dur. En annan tonart som är relativt enkel att hantera är A-dur.

Tonarten D-dur har följande durackord med tillhörande parallellackord i moll: D - G - A, bm - em - f#m

Tonarten C-dur har följande durackord med tillhörande parallellackord i moll: C - F - G, am - dm - em

Tonarten A-dur har följande durackord med tillhörande parallellackord i moll: A - D - E, f#m - bm - c#m

Parallellackorden i moll kan du med fördel lägga in för att få en annan känsla. Ytterligare knep för att få fram känsloladdade harmonier är att lägga ackordets ters som baston i kompackordet.

 

Ackordföljd och Antal takter:

Rekommenderat att man tänker 16 takter i versen och 16 takter i refrängen. Eventuellt kan man tänka halverat antal, alltså 8 takter, i vers 2. I ett förspel, mellanspel och efterspel kan man välja 8 takter eller kanske t.o.m. 4 takter. Ibland är det enklast att bara ta hela gruppen takter, alltså 16 takter rakt av...

Upplever du att det är svårt att komma på egen ackordföljd kan du alltid inspireras av låtar du tycker om. Ibland kan du t.o.m. bli "tvungen" att helt enkelt "sno" (d.v.s. kopiera) en ackordföljd rakt av för att kunna komma vidare i denna låtskaparuppgift. Du kan alltid tänka "rundgång" till refrängen och en upprepad växling till vers. Här följer ngr exempel 

exempel rundgång: 

- D-dur: D - G - A - D

- C-dur: C - F - G - C

- A-dur: A - D - E - A

 

exempel växlingar: 

- D-dur: D - bm - D - bm

- C-dur: C - am - C - am

- A-dur: A - f#m - A - f#m

 

Och här följer ngr exempel på ackordföljder som du kan använda om du vill;

D-dur:

D - G - A - D          (exempel på 16 takter till refräng)

bm - em - D - A

D - G - A - D

bm - em - A - D

 

D - bm - D - bm      (exempel på 16 takter till vers)

G - A - D - A

D - bm - D - bm

G - A - D - D

 

C-dur:

C - G - am - F         (exempel på 16 takter till refräng)

C - F - G - G

C - G - am - F 

C - F - G - C 

 

C - am - C - am       (exempel på 16 takter till vers)

G - C - F - C

C - am - C - am

C - F - G - C

 

Starta med text eller komp?!

Hur ska jag över huvud taget börja? Jag vet inte hur man skriver en låt, det är ju jättesvårt!!! kanske du tänker.... Det är en uppgift som vilken som helst, men ganska omfattande eftersom det finns många delar i den. Det finns inget rätt eller fel hur man börjar men här är några tips:

- bestäm tonart och skriv en ackordföljd först

- börja skriva ngr rader text, gärna med rim (men det är inget "måste")

- Försök jobba parallellt med både texten och melodin/ackorden, för att kunna förmedla den känsla som du bestämt dig för att förmedla

- Svårt att komma på text?; Ta en text, t.ex. en gammal dikt som du kan hitta på webben, eller en annan låttext

- Är det svårt att göra en låt genom att kompa på gitarr eller piano? Vill du välja en genre som inte är "traditionell" (t.ex. rap)? Gör då din bakgrund på iPad/Garageband och forma din text utefter din kompletta musikbakgrund.

 

Redovisning

Du ska redovisa din låt tillsammans med 2-3 klasskamrater. Ni kommer att redovisa era låtar ihop och för varandra i gruppen. Eventuellt kan det bli aktuellt att ni även filmar er låt.

 •  Du som har komponerat låten sjunger själv samtidigt som du kompar på gitarr eller piano.
 • Samtidigt spelar en av dina klasskamrater grundtonen i dina ackord, på elbas.
 • En annan klasskamrat spelar trummor till din låt.
 • Du som har gjort låten bestämmer hur dina klasskamrater ska spela.
  • När det gäller elbasspelet, bestämmer du om det ska vara många anslag i varje takt eller om det enbart ska vara en ton per takt (ett anslag som man räknar till 4 på).
  • Du som har gjort låten bestämmer även hur trummisen ska spela; ska det vara grundkomp hela vägen? ngt fill-in någonstans? enbart bastrumman vid ngt tillfälle? osv
 • Om du försöker och inser att du inte löser att spela ditt gitarr- eller pianokomp samtidigt som du sjunger, behöver du ha en klasskamrat ytterligare som som kompar samtidigt som du sjunger, eller sjunger samtidigt som du kompar.
 • Är ni 3 personer i er redovisningsgrupp fördelas uppgifterna på sång + komp (den som gjort låten), en som spelar elbas, en som spelar trummor
 • Är ni 4 personer i er redovisningsgrupp fördelas uppgifterna på sång eller komp (den som gjort låten), en som sjunger eller kompar (det kompositören inte själv gör), en som spelar elbas, en som spelar trummor
 • Om du har gjort en rap har du två kamrater som rap:ar låten ihop med dig och sedan fördelar ni på de andra kamraternas kompositioner enligt ovan.

 

Bedömning

Du kommer bedömas fortlöpande under arbetes gång samt när din låt är klar och när redovisningen sker/är gjord:

 • själva kompositionen, harmonier
 • hur väl harmonierna/kompet stämmer överens med budskapet i låttexten 
 • hur väl musik & melodi stämmer med texten (sammansättningen)
 • hur väl du kompar till din sång/anpassning i att sjunga & spela kompinstrument
 • din förmåga att anpassa ditt ensemblespel med elbas
 • din förmåga att anpassa ditt ensemblespel med trummor

Alla bedömningar återkopplas i din musikmatris för åk 9.

Se uppgiftsinlämning för att ha koll på när resp. del ska vara klar!

Lycka till!!

 

 

 

 

Uppgifter

 • Deadline för gruppredovisning egen låt

 • Inlämningsflik för Skapa-uppgift i musiken

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.
  Mu  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: