👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vardagsaktiviteter Lå 17/18 D.G

Skapad 2017-08-29 10:41 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Undervisningen inom ämnesområdet vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen. Eleverna ska ges förutsättningar att ta initiativ till, planera och genomföra aktiviteter som har betydelse för praktiska situationer i hemmet. På så sätt ska undervisningen bidra till ökad självständighet hos eleven och tilltro till den egna förmågan att agera.
Grundsärskola 1 – 9 Vardagsaktiviteter
Vardagsaktiviteter ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om mönster och rutiner som ingår i vardagen.

Innehåll

Syfte

Undervisning och aktiviteter

Vi kommer att under läsåret arbeta med olika aktiviteter inom versamhetsområdet Vardagsaktiviteter.

Vi kommer att:

- utforska närmiljön i och utanför skolan

- observera årstiderna i naturen

- tillaga och baka efter recept

- göra inköp i mataffär

- sortera skräp på återvinning

- samtal om och uppleva några religiösa högtider

Bedömning

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  7-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  7-9
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
  VAA  7-9
 • Kristendomen i det svenska samhället förr och nu.
  VAA  7-9
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer.
  VAA  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • Eleven deltar vid återvinning och källsortering och i kommunikation om olycksrisker och hur olyckor kan förebyggas.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9

Matriser

VAA
Grundsärskolan träningsskolenivå

Deltar
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
utforska närmiljön i och utanför skolan
samtala om och uppleva några religiösa högtider
sortera skräp på återvinning
tillaga och baka efter recept
göra inköp i mataffär