Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet Lå 17/18 D.G

Skapad 2017-08-29 10:43 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama
Grundsärskola 1 – 9 Estetisk verksamhet
Estetisk verksamhet är viktig för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama

Undervisning och aktiviteter

Vi kommer under läsåret arbeta med olika aktiviteter inom Estetisk verksamhet.

Vi kommer att:

- använda olika sorters material och tekniker vid bilduppgifter

- sjunga och spela rytminstrument

- dansa och dramatisera

- ta del av musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang

Bedömning.

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllnad av matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9

Matriser

ES
Grundsärskolan träningskolenivå

Deltar
VIsar intresse/deltar
Grundläggande
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller fysisk hjälp)
Kan självständigt
Fördjupad (helt självständigt eller med hjälp av arbetsordning eller schema)
använda olika sorters material och tekniker vid bilduppgifter
sjunga och spela rytminstrument
dansa och dramatisera
ta del av musik som knyter an till dina vardagliga och högtidliga sammanhang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: